Hvem er vi?

Vi er to ejere, der på hver sin måde supplerer hinanden i at give den bedste service til din virksomhed uanset om det handler om økonomi eller ejendomsadministration.

Jan Birch

HD i regnskab og over 30 års erfaring som regnskabs- og økonomichef for investeringsselskaber og ejendomsselskaber.
Er din primære kontakt, når det handler om regnskab og budgetter.

Maria Frederiksen

Ejendomsadministrator og økonom med over 30 års erfaring inden for økonomi, ejendomsadministration og IT. Står for den daglige kontakt til lejere, andelshavere og bestyrelser.